دلارام علی | شنبه ۱۳ اسفند ۸۴ |  لینک های وارده
ف. خ - 37 ساله

مورد خشونت: ضرب و شتم توسط همسر (کبودی کمر، صورت و نقاط دیگر بدن – جای خراشیدگی روی صورت) ف.خ به عروسک سازی در خانه اشتغال دارد ( کاری که از تولیدی تحویل گرفته، در خانه انجام می دهد و سپس به تولیدی باز می گرداند). وی موظف است درآمدش را به صورت کامل به همسرش تحویل داده و سپس به میزانی که وی تعیین می کند از او خرج خانه دریافت کند. (لازم به توضیح است که شوهر شاغل و دارای درآمدی مکفی برای مخارج خانه است.)

ف.خ پس از تقاضای مبلغ پنج هزار تومان از شوهر برای کرایه رفت و آمد به منزل مادرش (به قصد شرکت در مراسم نامزدی برادر)، به شدت از جانب وی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در نهایت مرد حاضر به پرداخت این مبلغ به او نشده است. این ضرب و شتم با کمربند از جانب شوهر اتفاق افتاده که اثر آن را در جای جای بدن ف.خ می توان دید.

ف.الف - 15 ساله

مورد خشونت: خشونت جنسی، پارگی مجاری داخلی.

ف.الف یکسال است که ازدواج کرده و در طول این یکسال رابطه جنسی با همسرش تنها از پشت صورت گرفته است. وی پس از چند مرتبه که شروع به مقاومت و اعتراض به این شکل از رابطه می کند، نه تنها مورد ضرب و شتم قرار می گیرد بلکه از آن پس همسرش دست و پای وی را بسته و به زور به وی تجاوز می نماید. در آخرین نزدیکی صورت گرفته به علت خشونت بسیار در برقراری رابطه، تمامی مجاری داخلی پاره شده و ف. الف دچا رخونریزی شدید می گردد که وی را به ناچار به بیمارستان منتقل می کنند. پس از تایید پزشک و مراجعه به پزشکی قانونی و گرفتن گواهی، ف. الف به دادگاه شکایت کرده و تقاضای طلاق می نماید. اما دادگاه علت را برای تقاضای طلاق، کافی تشخیص نداده و به بیان این نکته که این عمل در اسلام کراهت دارد و به همسر شما تذکر داده خواهد شد که از برقراری این شکل از رابطه اجتناب کند بسنده می کند و برای مجاری پاره شده نیز دیه در نظر می گیرند.

م. ح – 25 ساله

مورد خشونت: ضرب و شتم توسط شوهر (کبودی صورت و ورم در قسمت پشت سر)

همسر م.ح معتاد و یکسالی ست که به علت تصادف و نقص عضو از ناحیه پا قادر به انجام کارهای سخت نیست و از آنجا که شغل سابق وی کارگری بازار بوده است، قادر به بازگشت به کار سابقش نیست چرا که انجام این کار برای وی سنگین و از عهده او خارج است. وضع اقتصادی خانواده در یکسال اخیر به شدت وخیم بوده و خانواده پنج نفری آنان رسما با کمکهای مالی خانواده م.ح به زندگیشان ادامه می دهند.

م.ح دارای سه فرزند در سنین 7، 5 و 2 سال است که یکی از آنها نیز داراری اختلال ذهنی ست. همسر م.ح تحمل صدای بازی فرزندانش را ندارد. وی به شدت عصبی است و به هر بهانه ای م.ح و فرزندانش را مورد ضرب و شتم قرار می دهد.

در مورد آخر (مورد گزارش شده) مرد به علت سر و صدای زیاد فرزندانش با بیان اینکه تو نه تنها نتوانسته ای بچه ها را تربیت کنی بلکه در کنترل آنها هم ناتوانی، سر همسرش را به دیوار کوبیده و او را مورد ضرب و شتم قرار می دهد. ضرب و شتم همسر توسط مرد به دفعات اتفاق افتاده و اثرات آن بر بدن م.ح به خوبی مشهود است.

کیمیته مدکاری کانون کودکان کار پامنار/ د لارام علی